Zpravodaj za prosinec 2023

Zpravodaj za měsíc prosinec 2023

 

Edenred karta – konec platnosti 31.12.2023!!!

Původní informace, že je možno čerpat ještě prostředky z karty příští rok neplatí!!!

Finanční prostředky na této kartě  je  možno  vyčerpat  pouze  do 31.12.2023. Nevyčerpané prostředky se vrátí do FKSP SŽ, to znamená, že pro majitele karty propadnou.

Kartu můžete uplatnit v lékárnách, v CinemaCity, na Slevomatu atd, seznam je

vyvěšen na stránkách Personálního portálu STKR.

 

 Podání žádosti o dovolenou s příspěvkem z FKSP pro rok 2023

K 10.12.2023  z fondu  OŘ  Ostrava a  k  15.12.2023  z centrálního  fondu  bylo ukončeno přijímaní žádosti o dovolené.

 Kolektivní smlouva pro rok 2024

Dne 30.11.2023 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva na rok 2024, kde dochází především ke zvýšení tarifních mezd o 4,2 % a k zachování dosavadní úrovně ostatních složek mzdy a dosavadních benefitů.

V měsíci lednu 2024 bude probíhat další jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

 

 Pojištění  Kooperativa

V lednu 2024 pojištění končí:

Baldík Jiří, Bauer Michal, Bazgier Jan, Bechný Tomáš, Byrtus Matěj, Čechová Ivana, Červenec Antonín, Dluhý Lukáš, Drong Pavel, Fiala Adam, Fojtík Stanislav, Folta Martin, Folvarčná Michaela, Furmančík Luděk, Gazda Martin, Glet Sophie Anna, Halfar Pavel, Halfar Jiří, Halvová Kateřina, Havlík Radim, Hebelka Jakub, Hlaváč Jiří, Heczko Lukáš, Hlaváček Pavel, Hlaváč Vít, Holajn Aleš, Chřenšť Petr, Janštová Hana, Just Martin, Klimek Václav, Klečka Jakub, Komárková Simona, Komoráš Kamil, Kostura Tomáš, Kratoš Adam, Krcho Martin, Kubečková Zuzana, Kubica Nicolas, Kunath Pavel, Lazarová Petra, Liščák Juraj, Luknár Dušan, Lukšík Pavel, Malchar Petr, Mitrenga Tomáš, Modlitba Lukáš, Molin Petr, Murcková Eliška, Nawrathová Zdeňka, Oslizloková Šárka, Paloch Jan, Pavlíček Petr, Petr Marek, Pítr Jaroslav, Plaček Jaroslav, Pokorný Marek, Polhoš Martin, Poštůlková Jana, Pražanová Jana, Prokůpek Petr, Ručka Milan, Sičová Ivana, Sikora Josef, Sněhota Petr, Szmek Vladislav, Timko Vítězslav, Tkoč Pavel, Urban Martin, Vágner Jiří a Vaněk Libor.

 

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily  průběžně  kontrolovali.  Dochází  k případům,  že  si  email  o  pojištění nepřečtete a nemáte informaci o jejím zaplacení. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

 

 Odpracované  roky

Poděkování za 10 odpracovaných let v měsíci říjnu u Správy železnic, s. o. patří panu Hofrichterovi Adamu.

Poděkování za 10 odpracovaných let v měsíci prosinci u Správy železnic, s. o. patří panu Vladislavu Vatterovi.

Poděkování za 20 odpracovaných let v měsíci prosinci u Správy železnic, s. o. patří panu Bojkovi Pavlu.

Poděkování za 30 odpracovaných let v měsíci prosinci u Správy železnic, s. o. patří  panu Večerkovi Ladislavu.

Poděkování za 40 odpracovaných let v měsíci prosinci u Správy železnic, s. o. patří panu Baranovi Michalu a panu Dudkovi Adolfu.

 Významné životní  jubileum

K významnému životnímu jubileu za měsíc prosinec, které oslavili naši odboráři pan  Krcho  Marián,  paní  Konvičková  Edita  a  pan  Závěšický  František, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Významné  životní  jubileum  oslavil  v prosinci  také  náš  senior  pan  Komara Michal, kterému přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

 Vstoupil  do  odborů:

Ďulák Bohumil, Randís Robert, Ejem Karel, Sluka Svatopluk a Backa Miroslav.

 

Vystoupil z odborů:

Mamica Jakub (od 01.12. přešel k ADP)

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku Vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů .

 

Za ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Bc. Martina Plačková