Revizní komise

Andrea Pokornápředsedkyně RKtel. 972 766 205E-mail: pokornaa@spravazeleznic.cz
Miroslava Kubátkováčlen RKtel. 604 224 886E-mail: miu.kubatkova@gmail.com
Jaromír Adamusčlen RKtel. 607 558 671E-mail: jaros.a@email.cz