Klub seniorů OSŽ SŽDC Ostrava

Klub seniorů OSŽ (dále jen KS OSŽ) je zájmovou skupinou členů ZO OSŽ a je ustaven u mateřské ZO OSŽ. Název mateřské organizace má ve svém názvu. Základním posláním KS OSŽ je sdružovat členy OSŽ, bývalé zaměstnance, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu, ale kteří jsou nadále členy OSŽ. (dle Stanov).

U naší ZO vznikl Klub seniorů v roce 2009 a vzešel z iniciativy současných a bývalých pracovníků Elektroúseku Ostrava. Nyní jsou v KS zastoupeny všechny správy. Spolupracuje se ZV ZO OSŽ, organizujeme společné setkání seniorů se zaměstnanci a jsme nápomocní při konání akcí. Taktéž, dle zásad, vyplácíme nově seniorům příspěvky při životních jubileích. 

Fungujeme tak, že s každým členem, který odchází do důchodu se rozloučíme a současně ho informujeme jako seniora o dalších možnostech při aktivitách v OSŽ. To se  jeví jako problém, protože ze strany samotných seniorů není dostatečný zájem o aktivní práci v klubu, je to práce navíc a dobrovolná. Klub seniorů u ZO OSŽ SŽDC má přibližně 200 členů.

Zajímají nás  názory seniorů na využití jejich volného času a jsme rádi, že neztratili kontakt se svým bývalým pracovištěm.