Zpravodaj za měsíc únor 2024

Zpravodaj za měsíc únor 2024

 

Penzijní pojištění

V případě, že nemáte ještě založeno penzijní pojištění, zvažte to a založte si jej. Příspěvek by se měl v letošním roce ještě zvýšit o 300,- Kč měsíčně, takže je to velká škoda. Celkový příspěvek se téměř rovná rozdílu jedné platové třídy, kterou Vám zaměstnavatel přispívá. V případě, že si nevíte rady, pomůžeme Vám s řešením. Vše najdete na stránkách OSŽ nebo kontaktujte p. Vatterovou na t.č. 734 168 043.

 

Název organizace ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Stává se, že u některých odborových organizací neznají odboráři jméno svého předsedy a ani název organizace, ve které jsou přihlášeni. Předpokládáme, že víte, že předseda naší organizace je Lýdie Vatterová a název organizace ZO OSŽ SŽDC Ostrava. Obsah zkratky SŽDC jsme v názvu neměli z důvodu složité administrativy a také do budoucna nevíme, zda se nebude měnit název SŽ.

Připomínáme, že si můžete přímo do svého mobilního telefonu stáhnou aplikaci MOJE OSŽ, kde jsou nejaktuálnější informace.

 

Vyjednávání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb

Jednání se účastní 9 odborových centrál, z toho 8 odborových centrál schválilo a podepsalo níže uvedený návrh podoby zásad FKSP a pouze jedná odborová centrála ADP nesouhlasí s tímto návrhem.

 

Návrh zásad FKSP pro rok 2024:

 • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
 • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
 • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
 • příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
 • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
 • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
 • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

 

Jednání ze dne 20.02.2024 – opět přetrvávající nesouhlas odborové centrály ADP, která zastupuje 2,8 % zaměstnanců Správy železnic, s.o. a tímto svým stanoviskem blokuje možnost čerpání všem téměř 17 000 zaměstnancům SŽ. Některé příspěvky z FKSP již nepůjdou zpětně vyplatit (např. pracovní výročí).

Návrh Aliance drážního provozu (dále jen ADP) je následující: nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem                    1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

 

Ti zaměstnanci, kteří v důsledku tohoto záporného stanoviska odborové centrály ADP o různé benefity přijdou by se měli se svými požadavky obrátit na „spravedlivé“ vedení ADP nebo předsedu p. Linc Daniel +420 720 936 850.

Pojištění Kooperativa

 • V březnu 2024 pojištění končí:
 • Beneš Lukáš, Curylo Jan, Ejem Karel, Formánek David, Gábor Roman, Gondko Jaroslav, Gränzer Karel, Grejták Daniel, Hájek Roman, Haláček Pavel, Hrubčík Filip, Chrapek Tomáš, Chytílek Miroslav, Ježák Petr, Kantor Jiří, Knapovský František, Kobza Jakub, Kolka Jozef, Környei Jiří, Košárek Josef, Kropáč Jan, Kubečka Petr, Kudláč Richard, Lazar Marek, Lukšík Petr, Mikulcová Petra, Mitura Václav, Mrkva Ivan, Muczka Daniel, Navrátil Lukáš, Pietrasz Jakub, Pluhař Robin, Slivka Svatopluk, Sněhota Pavel, Stankuš Tomáš, Spáčil Jakub, Szczeponková Monika, Šostá Silvie, Šustek Radim, Vala Petr, Vánský Antonín, Vávra Kamil, Vojtek Ondřej, Vrabel Roman, Worek Jaroslav a Zajiček Václav.

 

 

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily průběžně kontrolovali. Dochází k případům, že si email o pojištění nepřečtete, a tudíž nejste pojištěni. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

Žádáme úsekového důvěrníky, aby své lidi upozornili na to, že si mají kontrolovat své soukromé emaily

 

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

Odpracované roky

 • Poděkovaní za 10 odpracovaných let v měsíci únoru u Správy železnic, s. o. patří panu Prášilíkovi Jakubu.

Významné životní jubileum

 • K významnému životnímu jubileu za měsíc únor, které oslavili naši odboráři pan Borový Jaroslav, pan Podeszva Tomáš, pan Komara Mikuláš, pan Muczka Daniel a pan Bumbalík Ctibor, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

 

Vstoupil do odborů:

 • Jiří Pilch, Lucie Lukoszová, Přemysl Jílek, Petr Švolba, Eliška Onofrejová, Michaela Štěpánová.

 

Vystoupil z odborů:

 • Wenhardt Mikuláš (neshody s předsedkyní)

 

 

 

Za ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Bc. Martina Plačková