Zpravodaj za měsíc květen 2024

Zpravodaj za měsíc květen 2024

Akce z FKSP

Pro  letošní  rok  jsme  z FKSP  dostali  příděl  200.000, – Kč  (loni  to  byly 2.000.000, – Kč), v druhé  polovině  roku  bychom  měli  dostat  ještě dalších 200.000, – Kč. Tyto peníze lze čerpat na vstupenky na organizované kulturní a sportovní akce. Zaměstnanec si hradí 40 % nákladů a příspěvek se nevztahuje na rodinného příslušníka, tak jak tomu bylo loni i v předchozích letech.

Na Podnikovém výboru v Praze žádala p. Vatterová dle usnesení výboru OSŽ při OŘ Ostrava zrušit 40% spoluúčasti na platbě za sportovní akce, ponechat spoluúčast zaměstnance 40 % pouze na vstupenky, plavenky atd. Tato věc je v současné době v jednání.

 Změny  v  penzijním  spoření

Od 01.07.2024 musí  být pro nové zaměstnance min. výše měsíčního vkladu na penzijní spoření 500,- Kč, jinak nedostane příspěvek od zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří si hradí 300,- Kč, příspěvek od zaměstnavatele dostanou, ale nedostanou státní dotaci, proto doporučujeme, aby zaměstnanci, kteří si hradí  300,- Kč, tento příspěvek navýšili na 500,- Kč. V případě, že máte v této věci dotazy, volejte poradci p. Farkašové Miluši na t.č. 724 241 199.

 Pojištění  Kooperativa

v červnu 2024 pojištění končí:

Babisz David, Bahr Ondřej, Balogh Radim, Bijok Jan, Čecháček Radim, Červenec Viktor, Čurda Jiří, Dluhoš Tomáš, Dostál Pavel, Dubec Robin, Gajdoš Petr, Gomola Ota, Hertel Lukáš, Holý Jaroslav, Hrbas Martin, Jančař Petr, Jurašík Michal, Kawulok Zbigniev, Kubačák Michael, Mach Dušan, Maková Jana, Mašek Jindřich, Matušek Lukáš, Mironov Michal, Missig Jiří, Moravec Luboš, Mučka Jiří, Murcek Pavel, Němečková Gabriela, Olšák Tomáš, Podeszva Tomáš, Příhoda Zdeněk, Rovenský Jakub, Schejbal Petr, Sikora Ivan, Siuda Tomáš, Smeja Karel, Smeja Matouš, Suchánek Matouš, Šimanská Hana, Šimíček Jiří, Šimíček Jakub, Šoustal Karel, Tihelka Petr, Urbančík Tomáš, Urbanský Michal a Zelenka Tomáš.

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily  průběžně  kontrolovali.  Dochází  k případům,  že  si  email  o  pojištění nepřečtete, a tudíž nejste pojištěni. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

Žádáme  úsekového  důvěrníky,  aby  své  lidi  upozornili  na  to,  že  si  mají kontrolovat své soukromé emaily

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

 

Významné  životní  jubileum

K významnému životnímu jubileu za měsíc duben, které oslavili naši odboráři pan Hrubý Martin, pan Fukala Bogdan, pan Michalec Ivo, pan Žižka Vladislav a pan Dvouletý Milan, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

 Vstoupil  do  odborů:

Kavan Jindřich

Vystoupil z odborů: