Zpravodaj za leden 2024

Zpravodaj za měsíc leden 2024

 Zásad pro  tvorbu a  používání FKSP na rok 2024

Jednání dne 12.01.2024 nepřineslo žádné výsledky ohledně FKSP na rok 2024.

V současné   době   se   nepřijímají   žádné   žádosti   o   dovolenou   s příspěvkem zaměstnavatele.

 Pojištění  Kooperativa

V únoru 2024 pojištění končí:

Bárta Karel, Bednárek Jaromír, Benek Ivo, Binder Ondřej, Blažek Libor, Brzica Pavel, Bulawa Michal, Čadil Petr, Černoch Petr, Čuba Ladislav, Damková Eva, Damek Roman, Dudek Adolf, Dvouletý Milan, Frydrych Kamil, Fukala Bogdan, Golc Karel, Grešák Vladislav, Halíček Filip, Hrubiško Rudolf, Hýl Vlastimil, Cháňa Martin, Chwistek Martin, Kadlec Pavel, Kaplarczyk Petr, Kastl Naděžda, Kawulok Kamil, Kirová Jasamín, Kolimár Pavel, Kotasek Dalibor, Kotasková Jana, Křížek Libor, Kupka Pavel, Kuš Roman, Laštovička Jan, Latocha Pavel, Leskovjan Zdeněk, Lichnovník Zdeněk, Lukšík Jiří, Luljak Petr, Lysková Irena, Melnar Radek, Michalec Ivo, Oračko Rudolf, Paleta Mojmír, Palenica Libor, Papák Ladislav, Pelka Karel, Pluta Tomáš, Przybyla Milan, Přibyl Libor, Ruš Jiří, Sarközi Jakub, Sikorová Renáta, Svoboda Jaroslav, Ševčík  Jiří,  Šimík  Ondřej,  Šnejdrla Vít,  Tyleček  Petr,  Týn Tomáš, Urgácsová Markéta, Valerián David, Vrťo Miroslav, Vrzák Bohumil, Výmola Petr, Waligóra Filip, Wotosz Daniel, Zagol Adam, Zemánková Renáta, Zwyrtek Dominik a Žižka Vladislav.

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily  průběžně  kontrolovali.  Dochází  k případům,  že  si  email  o  pojištění nepřečtete a nemáte informaci o jejím zaplacení. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

 

 Odpracované  roky

Poděkování za 30 odpracovaných let v měsíci prosinci u Správy železnic, s. o. patří panu Dihelovi Jiřímu, panu Hrehušovi Martinu, panu Moravcovi Romanovi.

 

 Významné životní  jubileum

K významnému životnímu jubileu za měsíc leden, které oslavili naši odboráři pan Fabián Tomáš, pan Sikora Ivan a pan Piska Jiří, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Významné životní jubileum oslavil v prosinci také naši senioři pan Ing. Jan Kovařík, paní Řeháčková Miloslava a pan Štefka Miroslav, kterým přejeme

všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

 

 Vstoupil  do  odborů:

Michaela Štěpánková, Radim Třos, Jiří Ošťádal, Michaela Hanová. Bohumil Ďulík,

 

Vystoupil z odborů:

Hotárek Ivo, Glogovský Rostislav (nespokojenost s odbory)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Bc. Martina Plačková