Zpravodaj za březen 2024

Zpravodaj za měsíc březen 2024

 

Rail sport OSŽ

Internetové stránky www.railsport.cz je oficiální sportovní aplikace OSŽ, na které najdete kompletní sportovní aktivity, kluby, skupiny, události a sportoviště na jednom místě. Podmínkou účasti na akcích je členství v OSŽ.

 

Aktuální pořádaná akce:

 • Oblastní turnaj železničářů v badmintonu dvouher Ostrava 2024 dne 19. 04. 2024 od 8:30 – 14:00 (viz. příloha)

Rekreace

 • Možnost využití rekreace OSŽ na stránkách rekreaceosz.cz., pro členy již od 350,- Kč.

ČSOB Motivační program pro členy OSŽ

 • Jedná se o zvýhodněnou nabídku produktů poskytovaných bankou ČSOB (včetně Poštovní spořitelny) klientům, kteří o to projeví zájem.
 • Popis nabídky zvýhodněných produktů a informační linka jsou uvedeny na motivacniprogram.csob.cz. kde zadáte uživatelské jméno: osz, heslo: osz111.

Vyjednávání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb

 • stále nepodepsala odborová centrála ADP

Pojištění Kooperativa

 • V dubnu 2024 pojištění končí:
 • Bajgar Lumír, Bajtek Radomír, Balgarová Pavla, Bobčiak Ondřej, Borový Jaroslav, Brňáček David, Cibulec Petr, Čablová Kristína, Čečka Václav, Danyšová Ivana, Faja Libor, Hábl Dalibor, Hajda Marek, Hammerschik Jiří, Honlová Taťána, Hrbáček Jaroslav, Hromada Tomáš, Janeczková Dagmar, Kiliany Julius, Kožina Daniel, Křižák Zdeněk, Kucharik Ladislav, Maramarossy Petr, Maršálek Lukáš, Martinek Lukáš, Molnár Marek, Mužík Martin, Pavlicová Jana, Piska Jiří, Sliweczka Radek, Sněhota Karel, Schwarc Radek, Šebek David, Šebek Martin, Šoustek Stanislav, Šrámek Jiří, Žák Radovan a Žitník Radovan.

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily průběžně kontrolovali. Dochází k případům, že si email o pojištění nepřečtete, a tudíž nejste pojištěni. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

Žádáme úsekového důvěrníky, aby své lidi upozornili na to, že si mají kontrolovat své soukromé emaily

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

Významné životní jubileum

 • K významnému životnímu jubileu za měsíc březen, které oslavili naši odboráři pan Hrtoň Kamil, pan Beneš Lukáš, paní Mikulcová Petra, pan Havlík Radim, pan Šíma Pavel, paní Zemanová Milana, pan Bajtek Radomír a paní Balgarová Pavla, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
 • Významné životní jubileum oslavili také naše senioři pan Wech František a pan Vítek Karel, kterým přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Vstoupil do odborů:

 • Vyšlan Tomáš.
 •  

Vystoupil z odborů:

 

Za ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Bc. Martina Plačková

 

České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s.
a Odborové sdružení železničářů
PROPOZICE

Oblastní turnaj železničářů v badmintonu dvouher Ostrava 2024

1. PořadatelČD, a.s,, ČD Cargo, a.s. ve spolupráci s Odborovým sdružením železničářů. Organizačně zajišťuje RSK OSŽ Olomouc.

Sportovní akce se koná s příspěvkem ze SF ČD, a.s., SF ČD Cargo, a.s. a prostředků OSŽ,

2. Termín a místo konáníPátek 19. duben 2024 8:30 – 14:00

Varenská 3098/40A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko

3. Řízení – turnajČestný ředitel – Ing. Ivo Samlec

Ředitel – Danuše Polášková, předsedkyně RRS OSŽ

Hlavní rozhodčí – Šárka Parisové

Technický ředitel – Petr Chovanec

Org. pracovník – Šárka Mužíkové, Jana Šablaturová, členové RSK

4. Podmínky účastiPravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních akcí ČD. a.s. a ČD Carao. a.s.. Bližší pravidla účasti. Drokázání oprávněnosti startu a úhrady nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce „Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2024″. V případě neoprávněného startu bude startovně ve spolupráci se zaměstnavatelem nárokováno po sportovci.

Účastníci Správy železnic, státní organizace se zúčastní soutěže za podmínky členství v OSŽ.

Účastníci startují v době svého volna, bez nároku na refundaci mzdy. V případě nízkého počtu účastníků může být sportovní akce zrušena.

V případě nemožnosti účasti je nutno tuto skutečnost oznámit pořadatelům:

5. Přihlášky účastníkůtel.: 603503127 email: petrchov@email.cz

Přihlášení prostřednictvím systému railsport.cz nejpozději do 14.4. 2024. Účastníci vyplní všechny požadované údaje včetně svého osobního čísla.

6. PojištěníÚčastníci mladší 80 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č. 2202174717, uzavřené mezi Colonnade Insurance S.A. a OSŽ (viz. www.osz.ora/lndex.php/pojlstenn. Ostatní účastníci isou povinni uzavřít na vlastní náklady obdobné pojištění na dobu konání akce individuálně. Upozorňujeme, že se jedná o základní pojistku, v případě požadavku na rozšířené pojistné krytí je nutné uzavřít individuální pojištění na vlastní náklady. Pokud dojde k úrazu v době sportovní akce, poškozený nahlásí neprodleně, nejpozději do ukončení akce úraz organizátorům a společně vyplní formulář „Záznam o úrazu“.
7. Zdravotní zabezpečeníZajištěno organizátorem soutěže. Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou.
8.   Hrací systém

9.   Předpis, postup

Hraje se dle platných pravidel badmintonu a těchto propozic.

Prvních 5 mužů a první 4 ženy postupují na MČR – republikový turnaj, který se bude konat 13.-14. 5. 2024 v Praze.

 

 

 

Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2024

Možnost účastiProkázání Prezenční listina Úhrada nákladů
zaměstnanci ČD, a.s.služební průkaz ČD a OP ČD SF ČD
 

 

 

RP zaměstnanců ČD, a.s. (děti 16-26 let), studujícíOPČDSF ČD
důchodci ČD od 1.1.2003OPČDSF ČD
zaměstnanci ČD Cargo, a.s.služeb, průkaz ČD Cargo a OPČD CargoSF ČD Cargo
RP zaměstnanců ČD Cargo, a.s. (děti 16-26 let), studujícíOPČD CargoSF ČD Cargo
důchodci ČD Cargo, a.s. (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPnedrážníOSŽ
zaměstnanci Správy železnic, státní organizace (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPSpráva železnic, státní organizaceOSŽ
důchodci Správy železnic, státní organizace (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPSpráva železnic, státní organizaceOSŽ
železniční důchodci do 1.1.2003 (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPSpráva železnic, státní organizaceOSŽ
zaměstnanci nedrážní (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPnedrážníOSŽ
zaměstnanci VÚŽ a DVIslužební průkaznedrážníVÚŽ, DVI
RP nedrážních,

(děti členů OSŽ 16-26 let), studující

OPnedrážníOSŽ
důchodci nedrážní (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPnedrážníOSŽ
důchodci na DSP (jen členové OSŽ)členský průkaz OSŽ a OPnedrážníOSŽ
 

 

 

Tyto soutěže jsou nominační na Mezinárodní mistrovství USIC a mohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci (ve věku 16 – 26 let, studující): Futsal, orientační běh, badminton, maratón, volejbal. Účast za podmínek stanovených v tabulce „Pravidla účasti na sportovních akcích v roce 2024“.

Tyto soutěže jsou nominační na Regionální mistrovství USIC a nemohou se jich zúčastnit rodinní příslušníci – stolní tenis, šachy, bowling.