Zpravodaj za měsíc červen 2024

Zpravodaj za měsíc červen 2024

Akce

 • Sportovní den OÚ č. 15 – dne 02.08.2024, pořadatel p. Kokotek Roman. Plná cena zaměstnance 443,- Kč/ po dotaci 178,- Kč/zaměstnance.
 • Rybářské závody – dne 07.09.2024, pořadatel p. Lýdie Vatterová. Plná cena pro 13 zaměstnanců 18.740,-Kč/ po dotaci 577,- Kč/zaměstnance.
 • Aquacentrum Bohumín – jednorázové vstupy do bazénu a sauny, zajišťuje p. Lýdie Vatterová. Plná cena bazén pro zaměstnance 210,-Kč/ po dotaci 84,- Kč/zaměstnance. Plná cena sauna pro zaměstnance 280,-Kč/ po dotaci 112,- Kč/zaměstnance.
 • Plavenky bazén Bruntál – jednorázové vstupy do bazénu, 6ks na zaměstnance, zajišťuje p. Lýdie Vatterová. Plná cena plavenky pro zaměstnance 180,-Kč/ po dotaci 72,- Kč/zaměstnance.

Pro informaci upřesňujeme postup při zakládání konaných akcí

 • zaslat p. Vatterové leták s rozpočtem na akci (celková částka, z toho vypočítat 60% zaměstnavatel a 40% zaměstnanec)
 • Vatterová vloží leták do STKR
 • přihlášení zaměstnance
 • zaměstnanec zaplatí spoluúčast na akci na účet dle STKR nebo v odborové kanceláři u p. Vatterové

Info z podnikové výboru v Praze k čerpání FKSP

 • k podnětu p. Vatterové o zrušení 40% spoluúčasti zaměstnance na platbě za sportovní akce se kladně vyjádřily všechny odborové centrály, kromě ADP. Proto zaměstnavatel požádal všechny OC o písemné vyjádření a další jednání v této věci budou pokračovat na zasedání v červenci.

Pojištění Kooperativa

 • v červenci 2024 pojištění končí:

Čajan Josef, Černoch Martin, Fabián Tomáš, Fečák Jindřich, Glet František, Hrubý Martin, Kantor Oldřich, Kimpl Aleš, Komarová Renáta, Konečný Lukáš, Krulová Zuzana, Kukol Vladimír, Kundrát Zdeněk, Lukaščík Miroslav, Mach Lukáš, Mirga Miroslav, Mrovec Jan, Nekvasil Ondřej, Pechová Radana, Pokorná Hana, Rambousek Kamil, Suida Stanislav, Suran Erik, Šnejdrla Lukáš, Štekr Jan, Tomala Josef, Toporčák Viktor, Turoň Michael, Učník Lukáš, Uhlíř Petr, Vaškůj Radim a Vyoralová Dana.

Pojištění průběžně kontroluje p. Vatterová a všem výše jmenovaným zasílá na Váš soukromý email, který jste si určili, formulář pro další období.

Pojištění je Vám zasíláno na soukromý email, je proto nutné, abyste si emaily průběžně kontrolovali. Dochází k případům, že si email o pojištění nepřečtete, a tudíž nejste pojištěni. Kontrolujte si prosím Vaše emaily!!!

Žádáme úsekového důvěrníky, aby své lidi upozornili na to, že si mají kontrolovat své soukromé emaily

V případě, že v pracovním poměru způsobíte škodu zaměstnavateli, je nutno se znovu pojistit!!!

Významné životní jubileum

 • K významnému životnímu jubileu za měsíc červen, které oslavili naši odboráři pan Mokrý Martin, paní Pyszková Darina, pan Kostura Tomáš, paní Ciompová Barbora, pan Červenec Viktor, pan Tkoč Pavel a pan Šoustek Stanislav, přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
 • Významné životní jubileum oslavili také naše senioři pan Palonci Karel a pan Wojnar Ivan, kterým přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

Odpracované roky

 • Poděkovaní za 30 odpracovaných let v měsíci červnu u Správy železnic, s. o. patří panu Klanicu Daliborovi a panu Suidovi Tomáši.
 • Poděkovaní za 40 odpracovaných let v měsíci červnu u Správy železnic, s. o. patří paní předsedkyni Lýdii Vatterové, panu Furmančíkovi Luďku a paní Ptoškové Pavlíně.

Vstoupil do odborů:

 • Stonavský Ladislav

Vystoupil z odborů:

Za ZO OSŽ SŽDC Ostrava

Bc. Martina Plačková