Zásady čerpání FKSP u Správy železnic stále bez shody

Na dnešním jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem opět nedošlo ke změně názoru odborové centrály ADP. Dle zástupců ADP, jejichž členská základna čítá necelé 3 % zaměstnanců SŽ, je jediným možným řešením čerpání pomocí elektronické karty, např. Edenred jako v roce 2023 s kreditem 1500 Kč každému zaměstnanci, případně alokovat tuto částku každému zaměstnanci jako příspěvek na dovolenou. Zda je toto spravedlivé či správné necháme na vašem uvážení a budeme rádi za každý názor. Více ve společné informaci níže.

Z dalších bodů, které byly projednávány na tomto jednání byla zajímavá informace o průběhu výběrového řízení na KOP, kdy zájemce o tuto službu musí doplnit některé nutné údaje a dle slov zástupců zaměstnavatele je smlouva těsně před podpisem. Lokality prozrazeny nebyly. Bohužel klesá počet zájemců o KOP, téměř 30 % zaměstnanců s nárokovostí na KOP nemá o tento benefit zájem.

Došlo k dohodě o využívání tzv. Karty Ústeckého kraje pro zaměstnance SŽ, kteří v této oblasti bydlí či pracují. Podrobnosti na stránkách zaměstnavatele. Do 15.2. je nutno podepsat Prohlášení poplatníka daně. Dále byla podána informace o vzniku pracovní skupiny, jejímž cílem je vytvoření Interního předpisu a metodického pokynu podle kterého by byly řešeny pracovní pohotovosti. Na dotaz, zda musí všichni zaměstnanci dostávat výplatnici pouze elektronickou formou bylo sděleno, že snahou zaměstnavatele je v budoucnu dojít k tomuto cíli, ale rozhodně nenásilnou formou. Cca 2000 zaměstnanců stále trvá na papírové formě výplatní pásky.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

 

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 9. února 2024 – ke sjednání zásad FKSP na rok 2024 chybí jeden podpis – příspěvky z FKSP nelze čerpat

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala. Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací. U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:

  • další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
  • příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
  • příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
  • prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
  • sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
  • peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
  • pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.