Výzva k účasti členů OSŽ na společné protestní demonstraci zemědělců a Asociace samostatných odborů v pondělí 19. února 2024 na Malostranském náměstí v Praze

Vážené kolegyně a kolegové, členové OSŽ,

Ústředí OSŽ dnes (12.2.2024) na návrh představenstva  rozhodlo o připojení se OSŽ ke společné protestní akci zemědělců a Asociace samostatných odborů (ASO), která se uskuteční  v pondělí 19. února 2024 v Praze.

Rozhodnutí Předsednictva ASO s výzvou k připojení odborových svazů k protestu:

Další informace ASO na adrese   https://www.odbory.info/

Informace k protestní akci zemědělců:  https://myzemedelci.cz/

Hlavními důvody protestu jsou, z pohledu ASO-OSŽ, mediálně prezentovaný záměr některých představitelů vládní koalice zapracovat do zákoníku práce pro zaměstnavatele možnost dát výpověď z pracovního poměru  zaměstnancům i bez uvedení důvodu a dále také neřešení problematiky důchodů zatížených profesí v rámci vládní důchodové reformy, která  navyšuje důchodový věk a výrazně zhoršuje podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Po čerstvých zkušenostech z průběhu projednávání vládního ozdravného balíčku veřejných financí v Parlamentu ČR jsme přesvědčení, že je nutné jasně veřejně vyjádřit své výhrady k návrhům legislativních změn dříve, než je vláda či ministerstvo postoupí do poslanecké sněmovny. Důležitým principem je také důraz na vzájemnou odborovou solidaritu.

Hlavním centrem akce bude shromáždění na Malostranském náměstí v Praze v pondělí 19. února 2024, kde od 15. hodiny proběhnou vystoupení představitelů protestujících.

Diskutuje se však také ještě o  možném pokračování protestů 20. února, kdy by měl po 10 hodině vycházet protestní pochod k úřadu vlády a ministerstvu zemědělství. Organizační detaily celé protestní akce se ale ještě budou postupně upřesňovatOčekává se příjezd až cca 500 traktorů do Prahy. Akce je řádně ohlášena a bude probíhat v součinnosti s Policií ČR, která bude přijímat potřebná opatření pro regulaci dopravy. Opět se také počítá s umístěním stanu OSŽ v pondělí 19. února cca od 11. hodiny na Malostranském náměstí pro výdej propagačních předmětů OSŽ a občerstvení.

Představenstvo OSŽ se na dnešním (12.2.2024) mimořádném jednání zabývalo také organizačními záležitostmi ohledně přípravy této protestní akce s tím, že účast na akci je samozřejmě dobrovolná a případná organizace společné dopravy účastníků na demonstraci a zpět bude plně v kompetenci předsedů základních organizací, kteří také obdrží z OSŽ-ústředí podrobnější pokyny. V případě Vašeho rozhodnutí  zúčastnit se demonstrace proto prosím kontaktujte svoji předsedkyni/předsedu ZO OSŽ. V případě nejasností je možné také volat na tel. 737 275 195 (Radek Nekola, 1. místopředseda OSŽ), nebo psát na email: osz@osz.org (sekretariát OSŽ-ústředí)

Předem děkujeme za Vaši účast a podporu !!

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ