Problémy s čerpáním FKSP hlavním tématem jednání PV OSŽ SŽ 23.5.2024

Květnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic proběhlo bez osobní účasti zástupců zaměstnavatele, který se omluvil z důvodu jiných důležitých jednání. Nicméně podstatné personální informace tlumočil předseda PV Petr Štěpánek, který celé jednání řídil. Ve svém příspěvku zmínil sjednání 1. změny PKS, změnu Zásad FKSP, novelizaci Směrnice 29 a dalších dokumentů. Tyto změny jsou spíše technického rázu a reflektují na změny v legislativě. Konkrétně možnost, aby zaměstnavatel přispíval zaměstnancům nejen na penzijní připojištění, ale i na nový Dlouhodobý investiční produkt – DIP. Popsal také důvody změny v příloze č. 5 PKS v oblasti náborového příspěvku u funkce Technik SZT. Více zde (OTEVŘÍT)

Tajemník PV M. Maincl dodal, že vedení PV nebude rozhodně nahrazovat finanční poradce a radit zaměstnancům, zda je pro ně výhodné přejít na DIP či nikoliv. V současné době už takové dotazy přichází. Bude na každém zaměstnanci, aby si zjistil podmínky nového produktu na stáří od 1.7.2024. Ke stejnému termínu dochází i ke změně přiznávání státní podpory. Rovněž zde lze spíše očekávat iniciativu finančních poradců na klienty, aby si navýšili částku z min. 300 Kč na 500 Kč.
Dále P. Štěpánek doplnil, že z části FKSP rozpočtované na rekreace je vyčerpáno asi 60 %, takže není racionální důvod držet rezervu (400 Kč/zaměstnanec), kterou lze uvolnit pro činnost v organizačních složkách. V rámci dlouhé diskuze k tomuto tématu zazněla kritika na velmi složitý a nepřehledný způsob zadávání akcí v STKR a v podstatě nemožnost pořádat jednotlivé kulturně či sportovní akce. Bylo dohodnuto, že k problematice FKSP vedení Podnikového výboru vypracuje usnesení, které dostanou k odsouhlasení všichni členové PV. Po schválení bude s tímto usnesením seznámen zaměstnavatel i ostatní odborové centrály tak, aby případné změny byly projednány na příštím jednání OC se zaměstnavatelem 18.6.2024. Na závěr svého vystoupení zmínil Úrazové pojištění zaměstnanců, kteří se pohybují v kolejišti. Jedinou podmínkou uzavření smlouvy je potvrzení v portálu STKR, že zaměstnanec s tímto souhlasí bez jakékoliv finanční spoluúčasti.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval o jednání tripartity, které se mimo jiné věnovalo duálnímu vzdělávání, otevření pracovního trhu cizincům z tzv. bohatších zemí nebo novele Zákoníku práce. V posledním návrhu vlády se neobjevuje často zmiňovaná výpověď bez udání důvodu. S oddělením SPO připravuje připomínkový materiál. Podrobněji popsal také jednání tripartity a důvody, které vedly k odchodu zástupců odborů z jednání. V závěru upozornil, že veškerý železničářský sport najdete nejen na www.railsport.cz , ale nově i v aplikaci Moje OSŽ na záložce Sport s ikonou míče.
V bodě Různé zazněl termín jednání pracovní skupiny OOPP a uniformy (28.5.2024), které proběhne hybridní formou.
Vedoucí oddělení SPO JUDr. Petr Večeř připomněl materiál věnovaný mzdám a odměňování, který je k dispozici funkcionářům OSŽ. Podal také informace týkající se právní pomoci včetně nákladů, shrnul základní seznam smluvních advokátů a okomentoval již proběhlá školení v prvním pololetí.
Zástupce oddělení BOZP M. Feber také připomněl školení BOZP. Nově probíhají pouze třídenní školení. Hlavním důvodem zrušení pětidenních školení byl bohužel malý zájem z řad členů OSŽ. Závěrem zhodnotil probíhající prověrky BOZP a ocenil účast odborových funkcionářů při prověrkách.

Další jednání PV OSŽ SŽ je plánováno na 20.6.2024.