Jednání PV OSŽ Správy železnic 21.3.2024

Březnové zasedání Podnikového výboru Správy železnic ozvláštnila plánovaná návštěva Vladislava Vokouna, který se dlouhodobě pro OSŽ zabývá penzijní reformou.

Podrobně vysvětlil plánované změny v penzích a očekávaný vývoj do budoucna.
Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý přinesl informace z Ústředí OSŽ, které zasedalo včera (20.3.2024) a zprávy z tzv. dopravní tripartity (OTEVŘÍT).

Tajemník PV OSŽ SŽ Miroslav Maincl pohovořil o výběru lokality na sjezd OSŽ, který se bude konat v následujícím roce. Vzpomněl jednání o budoucnosti funkce DŽIN (dispečer infrastruktury). Tato funkce je pojata v jednotlivých OŘ různě. Je zájmem jak zaměstnanců, tak GŘ, aby se náplň práce sjednotila v celé síti.

Předseda podnikového výboru Petr Štěpánek zmínil opatření ke smluvním mzdám. Objem a rozsah je v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na letošní rok. Doplnil i informaci o sbírce u Správy železnic, která je stále aktivní a možnosti příspěvku zaměstnanců, a to v souvislosti s další tragickou nehodou u SŽ, tentokrát v OŘ Ostrava. Předsedkyně výboru OŘ Ostrava Lýdie Vatterová informovala i o založení sbírky na zemřelého kolegu, našeho člena a to na Donio.cz. Velká diskuze se vedla nad stále nedokončeným jednáním o FKSP. Díky neústupnosti jedné odborové centrály bohužel nemůžou všichni zaměstnanci Správy železnic čerpat z FKSP nic. Součástí diskuze bylo i hledání možného kompromisu.

Ve svém krátkém vstupu (další neodkladné jednání) ředitel O10 Ing. Pavel Koucký rovněž zmínil nezměněný stav jednání o FKSP – další jednání odborových centrál bude 27.3.2024. Rovněž upozornil, že bez ohledu na to, zda budou Zásady hospodaření s FKSP na letošní rok podepsány otevře vyjednávání na rok 2025, aby byl prostor k včasnému uzavření dohody a možnosti čerpat FKSP již od počátku roku. Před svým odchodem připomněl, že dobročinná sbírka na podporu postižených zaměstnanců SŽ je trvalá, poděkoval dárcům a požádal o další možnou podporu (OTEVŘÍT)

Ing. Hana Kohoutová doplnila informace zaměstnavatele o rozbor mezd za měsíc únor. Pozitivní je, že ve srovnání s loňským katastrofickým rokem a indexem spotřebitelským cen se pohybuje reálná mzda Správy železnic na úrovni 103,6 %. Dalším pozitivem je i pokles přesčasové práce.

Zástupce oddělení BOZP Monika Časarová přítomné seznámila s probíhajícími školeními BOZP a upozornila, že závady na pracovišti jsou zaměstnanci povinni hlásit ihned a nečekat na prověrky BOZP. Zástupce oddělení SPO Luděk Šebrle zmínil důležitost krizové linky a možnost využití našimi zaměstnanci, kteří se stanou např. účastníky nehody. Školení s problematikou pracovně právní jsou v prvním pololetí již obsazeny.

Poslední informace se týká aktivity zástupců OŘ Praha, kteří založili pro členy OSŽ a zároveň zaměstnance Správy železnic uzavřenou Fb skupinu „OSŽ NEJEN OŘ PRAHA SPRÁVA ŽELEZNIC“. Momentálně skupina čítá necelých 300 členů.