Jednání PV OSŽ Správy železnic 14.12.2023

Ani poslední zasedání podnikového výboru Správy železnic v tomto roce neproběhlo v nějakém předsvátečním poklidu pod dojmem, že podstatné úkoly byly splněny.
Po rekapitulaci plnění úkolů z předchozích jednání se rozvinula velmi živá diskuse nad způsobem a vhodností přesvědčování členů OSŽ k přechodu pod ZO u nově vzniklé organizační jednotky již působící. Konkrétně se jedná o problém, zda vytvořit výbor při CTD nebo mít jednu ZO, která by se zaměstnavatelem jednala sama. Z toho důvodu budou na příští jednání PV pozváni zúčastnění, aby své postoje zdůvodnili a obhájili.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý víceméně zopakoval svůj příspěvek přednesený na jednání Ústředí OSŽ (OTEVŘÍT) a zodpověděl několik dotazů.

Předseda Podnikového výboru Petr Štěpánek seznámil členy PV s jednotlivými koly kolektivního vyjednávání a vyjádřil přesvědčení, že výsledný text a rozsah PKS 2024 je ze strany zaměstnavatele maximem, které může zaměstnancům v následujícím roce garantovat. Text PKS je po technickém čtení, a po včera (13.12.) vládou vyhlášené výši minimální mzdy, která má vliv na odměňování pracovníka dozoru bude vše zapracováno do textu a zveřejněno.
V části věnované FKSP uvedl představy zaměstnavatele a odborů o způsobu dělení zregulované částky.

Personální ředitel Ing. Pavel Koucký upozornil na nutnou novelizaci Směrnice č. 29 vyplývající z vládního ekonomického balíčku. Navýšení příspěvku na penzijní spoření by mělo být přibližně 250 Kč na zaměstnance.
Dále zodpověděl několik dotazů týkajících se přechodu zaměstnanců CSS a potvrdil, že sjednávané mzdy by měly být výhodnější než dosavadní tarif, zda se v zásadách FKSP bude počítat s dětskými tábory – ano, dle vlastního výběru. I další dotazy směřovaly k FKSP, ale jednání jsou na začátku a další jednání bude probíhat zítra (15.12.). Na dotaz, jak bude řešeno opakované fatální porušení dohody o kolektivním vyjednávání jednou odborovou organizací odpověděl ve smyslu, že ona dohoda zahrnuje víceméně džentlmenská pravidla, jejíž dodržení je předpokládáno a očekáváno, ale postihy nejsou součástí této dohody. Z dalších jen namátkou, humanitární sbírka pro postižené pracovním úrazem v Blatné pokračuje i v prosinci, pak by měla být z části uzavřena a rozhodnuto o budoucnosti sbírkového konta. Sbírka bude ovšem i dále pokračovat a zaměstnanci můžou přispívat i pravidelnými měsíčními částkami na další případné nepříjemné události v budoucnu. Pravidelné přezkoušení zaměstnanců řízení provozu plánované v příštím roce z organizačních důvodů zřejmě proběhne později, po schválení novelizace D1 s ETCS, kterému brání legislativní důvody.

V různém vyzval předseda výboru při OŘ Praha Ing. Šimůnek k diskusi, zda se výbory OŘ a CDP obejdou bez příspěvku z FKSP, respektive, jak případné nutné platby zúřadovat z C-FKSP.

Závěrem jednání předseda PV Petr Štěpánek poděkoval všem přítomným za celoroční práci pro členy i pro OSŽ a popřál klid a pohodu o Vánocích a štěstí a zdraví v novém roce 2024.