Jednání odborových centrál 30.4.2024

Tradičně v sídle zaměstnavatele se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic.Vzhledem k časovému omezení jednání a množství projednávaných témat, probíhalo celé jednání velmi dynamicky a ve vymezeném časovém prostoru došlo na vše plánované.

Ing. Pospíšil po odsouhlasení záznamu z minulého jednání poskytl rozbor čerpání příspěvku na rekreaci a tábory dětí, kdy vše probíhá v podstatě dle našich předpokladů (nenaplňují se obavy kolegů z ADP). V této souvislosti navrhl personální ředitel Ing. Koucký částečné uvolnění (400 Kč) z částky vyčleněné na zaměstnance organizační složky (800 Kč/zaměstnanec), která je blokována pro případ, kdy by čerpání na rekreaci probíhalo daleko rychlejším tempem. Po krátké diskuzi, kdy i zaměstnavatel znovu ujistil všechny přítomné, že by příspěvek na rekreaci měl uspokojit všechny zájemce, došlo k souhlasu a částka 400 Kč bude na organizační složky uvolněna. Dále došlo i k dohodě na úpravě článku 3.2.5.15 Zásad čerpání FKSP a tím zjednodušení přeposílání příspěvku účastníků akcí (40 %). Dále byl vysvětlen a odsouhlasen postup vyplácení příspěvku na činnost jednotlivým odborovým centrálám.

V další části jsme byli seznámeni se mzdovým vývojem u SŽ za období 1-3/2024, ukončení tzv. Stopstavu a také využívání náborového příspěvku a chystané úpravy. Zajímavým údajem je zopakování informace o poklesu přesčasové práce za první čtvrtletí o 11 % a nárůstu reálné mzdy o téměř 4 %.

Důležitým bodem byla diskuze nad změnou PKS v oblasti poskytování příspěvku na penzijní připojištění a s tím spojené úpravy ve Směrnici 29 v souvislosti s celostátními změnami od 1.7.2024. Bude umožněno čerpání příspěvku zaměstnavatele na DIP (Dlouhodobý investiční produkt).

Ing. Koucký a Ing. Češková nás seznámili se zahájením tzv. Manažerské akademie pro střední management SŽ, včetně probíraných témat. Byli jsme ujištěni, že se určitě zlepší komunikace vedoucích pracovníků jak se zaměstnanci, tak i odborovými zástupci.

Zaměstnavatel dále poskytl informaci o pojištění všech zaměstnanců Správy železnic, kteří se pohybují v živé dopravní cestě, zjednodušeně s přístupem do kolejiště, a to pro případ úmrtí či trvalých následků v souvislosti s výkonem povolání. I toto je reakce na smrtelné úrazy u Správy železnic a bereme to v podstatě jako další bonus pro zaměstnance. Podmínkou bude souhlas zaměstnance, a to pravděpodobně přes portál STKR.

Další jednání je naplánováno na 20.5.2024 a to formou MS Teams.