Jednání OC 26.1.2024

Netradičně ve 13 hodin se sešli zástupci odborových centrál působících u Správy železnic se zástupci zaměstnavatele, a to formou elektronickou pomocí aplikace MS Teams.

Po odsouhlasení Záznamu z minulého jednání, ale i dalších dokumentů vztahujících se k roku 2023 i k roku 2024 došlo k nejdůležitějšímu bodu jednání, a to k Zásadám a Návrhu rozpočtu FKSP v roce 2024.

Po ujasnění stanovisek z minulého jednání přišel zaměstnavatel s dalším vstřícným návrhem, ve kterém došlo k posílení částky na rekreace o sumu vrácenou z nevyčerpaných karet Edenred a dalších dílčích úprav rozpočtu na rok 2024. Pro zástupce OSŽ by tento návrh, který obsahuje např. 5000 Kč na rekreace pouze zaměstnance Správy železnic, a ne pro rodinné příslušníky byl přijatelný. Bohužel názory zástupců jiných OC se velmi různí. Doufejme, že na dalším jednání, a to fyzickém v úterý 30.1.2024 v sídle zaměstnavatele dojde k dohodě, nebo alespoň k částečnému přiblížení stanovisek.