Jednání OC 12.1.2024

První jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic se zaměstnavatelem proběhlo z důvodů časových i zdravotních neplánovaně opět formou MS Teams.

Na úvod seznámil personální ředitel všechny přítomné, že po přepočítání všech MOON dojde z rozhodnutí generálního ředitele k vyplacení další mimořádné odměny za měsíc prosinec všem zaměstnancům Správy železnic. Toť poslední pozitivní zpráva z dnešního jednání.

Hlavním bodem byla diskuze nad nově upraveným návrhem zaměstnavatele „Zásad pro tvorbu a používání FKSP na rok 2024“.  Bohužel názory zástupců jednotlivých odborových centrál jsou tak odlišné, že nedošlo ani k přiblížení stanovisek.

V poslední části jednání došlo k seznámení OC s rozdělením sbírky na postižené či pozůstalé nehody u Bělčic na Strakonicku z října 2023.

Termín dalšího jednání 19.1.2024