Čerpání FKSP u Správy železnic stále není možné – zástupci ADP stále nepřipojili svůj podpis

Na dalším jednání zástupců odborových centrál působících u Správy železnic bohužel opět nedošlo k posunu, zástupci ADP stále trvají na „spravedlivém dělení“. Více ve společné informaci a také informaci vedení PV OSŽ Správy železnic níže.

Kromě této nejdůležitější části jsme byli z úst ředitele personálního odboru Ing. Kouckého informováni o mzdovém vývoji a rozboru mezd za měsíc leden. Po opravdu dlouhé době nedochází k poklesu reálné mzdy, naopak růst reálné mzdy je na úrovní více než 103 %.

Dalším důležitým bodem bylo odtajnění výsledků výběrového řízení na KOP. Dle informací Ing. Pospíšila již dnes odešly pokyny na jednotlivé organizační jednotky s termíny. Lokality se nám trochu promíchaly a pro tento rok budou zaměstnanci Správy železnic využívat tento benefit v Lázních Jeseník, Darkov, Karlovy Vary a Libverda. Počet poukazů je téměř rovnoměrně rozdělen do těchto čtyř zařízení. Řeší se ještě nabídka pro rodinné příslušníky, kteří mohou i v tomto roce dle kapacity jednotlivých zařízení pobyt využít, ovšem již bez příspěvku z FKSP. Předpoklad odjezdu prvních zaměstnanců je první polovina března.V části různé byla diskutována v loňském roce zřízená funkce DŽIN (dispečer železniční infrastruktury) na všech OŘ a jeho přínos pro zaměstnance zejména v řízení provozu.

Za PV OSŽ Správy železnic Miroslav Maincl

Společná informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 20. února 2024 – ADP nezměnila stanovisko – příspěvky z FKSP nelze čerpat

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Jednání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vymezeno včerejším večerním písemným stanoviskem Aliance drážního provozu, kdy potvrdila přetrvávající nesouhlas a stejně jako na minulých jednáních nabídla sjednat nesporné části, tj. příspěvek na činnost odborové organizace, sociální výpomoci, příspěvek na penzijní spoření, dary při pracovních výročích, na sportovně-kulturní akce a neposkytovat 27 mil. Kč určených jako příspěvek na rekreaci a TDM (ale tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance, tj. cca 1 500 Kč/zaměstnanec). Žádná z dalších OC ani zaměstnavatel s návrhem částečného čerpání příspěvku FKSP opětovně nesouhlasili.

V průběhu jednání Federace vlakových čet informovala o změně svého stanoviska z jednání ze dne 9. 2. 2024 a potvrdila svůj souhlas s návrhem Rozpočtu FKSP 2024. Jak vyplývá z výše uvedeného Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nejsou podepsány ze strany Aliance drážního provozu, a tak nadále není možné jakékoliv plnění FKSP.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s připravovanou Manažerskou akademií, s vypořádáním připomínek ke směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům státní organizace Správa železnic, se mzdovým vývojem za leden 2024, s informacemi z jednání pracovní skupiny výstrojních součástí a OOPP a s připravovanými úpravami organizačních řádů k 1. 3. 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 27. března, přičemž zaměstnavatel je průběžně připraven umožnit zástupci Aliance drážního provozu podepsat příslušné listiny a zejm. tím otevřít možnost zahájit žádosti o rekreace a TDM.

PROČ nemůžeme souhlasit s ADP?

Veřejně známá je informace, která vyplynula z tzv. konsolidačního balíčku. I přes naše neustálé protesty a upozorňování na nevhodnost tohoto opatření, bohužel došlo ke změně při tvorbě a využívání FKSP. Ještě v roce 2023 se tvořil FKSP ve výši 2 % z vyplacených mezd. Od letošního roku dochází ke změně tvorby ve výši 1 % z vyplacených mezd a z tohoto ještě jedna polovina musí být použita na příspěvek na stáří – např. penzijní připojištění zaměstnanců. Z toho jasně vyplývá, že prostředků na FKSP 2024 je v podstatě jenom jedna čtvrtina z rozpočtu roku 2023.

Není pravda, že zaměstnanci nebudou mít z FKSP vůbec nic. Každý má možnost. Minimálně každý jeden zaměstnanec, který má uzavřeno penzijní připojištění, bude dostávat dalších 300 Kč z FKSP na svůj účet. Bohužel, když někoho ani doposud, kdy zaměstnavatel posílá např. výpravčímu 1850 Kč na penzijko (sloučením příspěvku 1100 Kč na penzijko a 750 Kč na životní pojištění) nepřesvědčilo, aby si tento produkt pořídil, tak nevíme, jestli dalších 300 Kč navíc je motivující.
Rozdělování prostředků z FKSP je po dohodě zaměstnavatele a zástupců všech odborových centrál, které působí u Správy železnic. Nikdy nebudou prostředky naprosto spravedlivě rozděleny. Museli bychom začít už u příspěvku na činnost odborových centrál. OSŽ s největším počtem zastupovaných členů nemá rozhodně při přepočtu na jednoho zastupovaného člena spravedlivý příděl. Respektujeme při jednání i menší odborové centrály s daleko menším počtem zastupovaných členů, kdy částka několikanásobně převyšuje příděl na našeho člena. Naší snahou je domluvit se a sjednat pravidla čerpání FKSP k většinové spokojenosti zaměstnanců. Aby bylo spokojeno 100 % zaměstnanců, to se nám rozhodně nepodaří nikdy.

Momentálně jsme ve stavu, kdy zaměstnavatel a 8 (osm) odborových centrál zásady podepsalo a zástupci ADP NE. Podrobnosti dohodnutého ve společné zprávě zde (OTEVŘÍT). Je vyčleněna částka na rekreace zaměstnanců, jejich dětí do 16 let, příspěvky na tábory dětí zaměstnanců. Argumentovat spravedlivým dělením je naprostý nesmysl. Částky vyčleněné na tyto aktivity zaměstnanců vychází z odhadů minulých let. Každopádně existuje možnost, že při velkém počtu zájemců nebudou všichni uspokojeni. Bohužel. U kolegů z ČD a ČD Cargo je to každoroční praxe. Vnutit každému zaměstnanci 1500 Kč na elektronickou kartu považujeme za naprostý nesmysl. Nebo alokovat každému zaměstnanci 1500 Kč jako příspěvek na dovolenou – další nesmysl. Proč někomu nutit něco, když o to nemá zájem??? A spravedlivé dělení? Jen pro zajímavost ten, kdo se ohání spravedlivým dělením, vyvážel svých cca 50 členů a potencionálních členů v minulých letech např. na zájezdy „Cesta za perlami Kypru“ nebo „Za památkami Albánie“ s příspěvky z centrálního FKSP, které převyšovaly téměř desetinásobně současně požadovanou spravedlivou částku pro všechny, tedy 1500 Kč!!!
Je smutné, že se všichni dokázali shodnout na principu dělení, který je samozřejmě plný kompromisů a ústupků jak ze strany odborových centrál, tak i představ zaměstnavatele. Jenom kolegové z ADP razí tu 100% spravedlivost a nejsou ochotni ustoupit nikam… Bohužel došlo k situaci, kdy jedna odborová centrála, která zastupuje 2,8 % zaměstnanců Správy železnic, zablokuje možnost čerpání všem téměř 17000 zaměstnancům SŽ. Některé příspěvky z FKSP, které již nepůjdou zpětně vyplatit (např. pracovní výročí). Potom ti zaměstnanci SŽ, kteří o různé benefity přijdou by se měli se svými požadavky obrátit na „spravedlivé“ vedení ADP.

Vedení PV OSŽ Správy železnic