Plán zasedání Výboru OSŽ při OŘ Ostrava pro rok 2023

10.01.2023 – místo konání Ostrava
07.02.2023 – místo konání Olomouc   
07.03.2023 – místo konání Ostrava
04.04.2023 – místo konání Olomouc
09.05.2023 – místo konání Ostrava
06.06.2023 – místo konání Olomouc
04.07.2023 – místo konání Ostrava – konání pouze v nutném případě
08.08.2023 – místo konání Olomouc – konání pouze v nutném případě      
05.09.2023 – místo konání Ostrava   
03.10.2023 – místo konání Olomouc
07.11.2023 – místo konání Olomouc   
05.12.2023 – místo konání Ostrava    

    

Začátek jednání Výboru OSŽ při OŘ Ostrava v místě konání Ostrava  v 9:30 hod. 

Začátek jednání Výboru OSŽ při OŘ Ostrava v místě konání Olomouc  v 10:00 hod. 

Předpokládaný příchod zástupce zaměstnavatele v místě konání Ostrava v 9:30 hod. 

Předpokládaný příchod zástupce zaměstnavatele v místě konání Olomouci v 10:00 hod.