Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Srpen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Právní okénko

 

Členské příspěvky OSŽ u SŽDC při osobním bankrotu a exekuci - informace

 

Informace pro ZO OSŽ působící při SŽDC, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)


• Z důvodu nemožnosti srážení členských příspěvků OSŽ zaměstnavatelem (SŽDC)  ze mzdy členům, kterým zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy z důvodu  osobního bankrotu (insolvenční řízení)  nebo výkonu rozhodnutí (exekuce) (čl. 4.5. PKS SŽDC 2014 – str. 23, stejně tak čl.  4.5 PKS SŽDC 2015 - str. 22, stejně také v PKS SŽDC 2016 - 2017 v čl. 4.5 na str. 24) je třeba, aby tito členové platili členské příspěvky své ZO OSŽ samostatně:
• Členové v osobním bankrotu mají možnost platit  své ZO OSŽ jen udržovací členský příspěvek 10,- Kč měsíčně, který zůstává v ZO OSŽ.
• Členové, jejichž mzda je postižena „pouze“ exekucí jsou  povinni platit své ZO OSŽ standardní členský příspěvek ve výši 1% z čistého měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. z čisté mzdy z pracovního poměru, příp. z čisté odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce) a ZO OSŽ následně z těchto vybraných příspěvků (měsíčně, v případě malých částek možno čtvrtletně) odvede 40% na účet OSŽ-Ústředí, č. účtu: 2000264339/0800 (Česká spořitelna, a.s.), VS: org. číslo ZO OSŽ, KS: 338

 

Dokumenty

 

Projednání výše náhrady škody podle zákoníku práce

Nepodepisovat důležité písemné dokumenty bez konzultace !!!

Desatero člena OSŽ pro krizové situace v dopravě

Žádost o přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů