Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Září
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Pojištění

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních, pracovních a materiálních jistot jednotlivých členů OSŽ v souvislosti s možnými riziky, kterým je vystaven zaměstnanec - člen OSŽ, ve vztahu k zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance před možným finančním zásahem v podobě náhrady škody vyplývající z pracovněprávního vztahu.

Nepojištění členové OSŽ

V posledním období dochází ke značnému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU), respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození výpočetní a kopírovací techniky, na přenosných osobních pokladnách, ztráty mobilů apod.), způsobených Vámi, některými členy OSŽ, kteří nejste pojištěni za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále jen pojištění odpovědnosti) u Kooperativa pojišťovny a.s., prostřednictvím ZO OSŽ.
Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné většině případů provede pojišťovna likvidaci vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného sdělení od Kooperativa pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální spoluúčast (tj. ve výši 5 %, minimálně 500,- Kč, maximálně 3.000,- Kč).
Argumentace některých členů OSŽ, že mají sjednané individuální pojištění u jiné pojišťovny je v pořádku, ale je třeba si současně uvědomit skutečnost, že spoluúčast při likvidaci škody bude podstatně vyšší (v řádu tisíců Kč), protože v jejich případě určitě nejde o tak výhodný produkt oproti pojištění odpovědnosti v rámci OSŽ.
Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme nepojištěným členům OSŽ, aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti.

!!! Uzavřená pojistná smlouva platí po dobu jednoho roku, ale pouze do první škodní události, poté je nutno uzavřít pojistnou smlouvu znovu !!!

 

Pojistné - nově Pojistná částka Spoluúčast
   450,- Kč 120 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
   600,- Kč 150 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
   750,- Kč 180 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
1 050,- Kč 260 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
1 350,- Kč 340 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000

 

Nově se pojištění vztahuje i na Dohody o pracovních činností (dále jen DPČ), ale podmínkou, jako u trvalého pracovního poměru, je placení Odborové organizaci 1% ze mzdy těchto DPČ. Tyto podmínky jsou platné i pro důchodce, kteří platí řádně členské příspěvky a chtějí si naše pojištění Kooperativa zřídit pro svojí DPČ. Ti kteří mají o toto zájem, si musí sami zajistit  u zaměstnavatele, u kterého mají tuto DPČ, srážku ze mzdy.

Pojištění odpovědnosti - přehled

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Desatero člena OSŽ pro krizové situace

Doporučení nevypovídat

Nepodepisovat důležité dokumenty bez konzultace

Pojištění (soukromá) produktová zvýhodnění