Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Červen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Pojištění

 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních, pracovních a materiálních jistot jednotlivých členů OSŽ v souvislosti s možnými riziky, kterým je vystaven zaměstnanec - člen OSŽ, ve vztahu k zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti chrání zaměstnance před možným finančním zásahem v podobě náhrady škody vyplývající z pracovněprávního vztahu.

Nepojištění členové OSŽ

V posledním období dochází ke značnému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU), respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození výpočetní a kopírovací techniky, na přenosných osobních pokladnách, ztráty mobilů apod.), způsobených Vámi, některými členy OSŽ, kteří nejste pojištěni za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále jen pojištění odpovědnosti) u Kooperativa pojišťovny a.s., prostřednictvím ZO OSŽ.
Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné většině případů provede pojišťovna likvidaci vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného sdělení od Kooperativa pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální spoluúčast (tj. ve výši 5 %, minimálně 500,- Kč, maximálně 3.000,- Kč).
Argumentace některých členů OSŽ, že mají sjednané individuální pojištění u jiné pojišťovny je v pořádku, ale je třeba si současně uvědomit skutečnost, že spoluúčast při likvidaci škody bude podstatně vyšší (v řádu tisíců Kč), protože v jejich případě určitě nejde o tak výhodný produkt oproti pojištění odpovědnosti v rámci OSŽ.
Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme nepojištěným členům OSŽ, aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti.

 

Pojistné - nově Pojistná částka Spoluúčast
   450,- Kč 120 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
   600,- Kč 150 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
   750,- Kč 180 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
1 050,- Kč 260 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000
1 350,- Kč 340 000,- Kč 5% min. 500, max. 3 000

 

Nově se pojištění vztahuje i na Dohody o pracovních činností (dále jen DPČ), ale podmínkou, jako u trvalého pracovního poměru, je placení Odborové organizaci 1% ze mzdy těchto DPČ. Tyto podmínky jsou platné i pro důchodce, kteří platí řádně členské příspěvky a chtějí si naše pojištění Kooperativa zřídit pro svojí DPČ. Ti kteří mají o toto zájem, si musí sami zajistit  u zaměstnavatele, u kterého mají tuto DPČ, srážku ze mzdy.