Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Srpen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Klub seniorů - archív

Klub seniorů vznikl v roce 2009 a vzešel tak z iniciativy současných a bývalých pracovníků Elektroúseku Ostrava. Odešli do důchodu a protože spolu pracovali dlouhá léta a měli spolu přátelské vztahy, rozhodli se, že se budou pravidelně scházet. Tuto možnost nabídli i ostatním seniorům, kteří měli zájem. Vytvořil se tak Klub seniorů s výborem dobrovolníků. Výbor se schází každé první úterý v měsíci, v restauraci Max v Ostravě Přívoze. Na tyto setkání může přijít každý,  kdo má zájem s námi chvíli posedět.
Do čela výboru byl zvolen František Hromada a další členové výboru, kteří působí jako takzvaní „vyrozumívatelé“, to znamená, že mají svůj okruh bývalých spolupracovníků v určitém obvodu a informují je o našich akcích, které výbor připravuje. Máme přehled o životních jubileích. Jubilanty buď navštívíme nebo jim pošleme gratulační pohlednici. Kromě toho se navzájem informujeme i o smutných událostech, když nás opustí bývalí kamarádi.
Připravujeme ročně nejméně 2 akce většího rozsahu, které mají návštěvnost od 60 až 80 seniorů, pokaždé někde jinde, s různým programem. Během roku uskutečníme řadu dalších menších akcí pro užší okruh zájemců. Od vzniku Klubu seniorů je vedena kronika, ve které je vše zdokumentováno jak slovem, tak i fotografiemi. Podařilo se nám digitalizovat 28 kronik dřívějších pracovišť EÚ, které jsou dostupné u p. Jiřiny Lovásové. V minulém roce došlo ve vedení klubu ke změně, z důvodu zdravotního omezení  předsedy Františka Hromady. Novým předsedou byl zvolen  Zbyněk Krůl.

 

Plán akcí senioři

Pozvánka Opava

 

Kontakty

Vedoucí klubu seniorů: Zbyněk Krůl - mobil: 602 516 564
Sekretář klubu seniorů: Vojtěch Hainc     
Jednatelé pro odbory: Jiří Skřinař
Jednatelka  pro ostatní  seniory: Miluše Farkašová  
Zástupce za správu elektro:  Ing. Bohumil  Vachutka     
Zástupce za administrativu SŽDC: Alena Bednaříková                
Zástupce za správu zabezpečovací: Táňa Bojková