Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

OSŽ SŽDC Ostrava

Říjen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Klub seniorů

Klub seniorů OSŽ (dále jen KS OSŽ) je zájmovou skupinou členů ZO OSŽ a je ustaven u mateřské ZO OSŽ. Název mateřské organizace má ve svém názvu. Základním posláním KS OSŽ je sdružovat členy OSŽ, bývalé zaměstnance, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu, ale kteří jsou nadále členy OSŽ. (dle Stanov)

U naší ZO vznikl Klub seniorů v roce 2009 a vzešel z iniciativy současných a bývalých pracovníků Elektroúseku Ostrava. Nyní jsou v KS zastoupeny všechny správy.

KS spolupracuje se ZV ZO OSŽ, organizujeme společné setkání seniorů se zaměstnanci a jsme nápomocní při konání akcí. Taktéž, dle zásad, vyplácíme nově seniorům příspěvky při životních jubileích.

Fungujeme tak, že s každým členem, který odchází do důchodu se rozloučíme a současně ho informujeme jako seniora o dalších možnostech při aktivitách v OSŽ.

To se jeví jako problém, protože ze strany samotných seniorů není dostatečný zájem o aktivní práci v klubu, je to práce navíc a dobrovolná. Klub seniorů u ZO OSŽ SŽDC má přibližně 200 členů.

Zajímají nás názory seniorů na využití jejich volného času a jsme rádi, že neztratili kontakt se svým bývalým pracovištěm.

Plán akcí pro rok 2019 je připravený předsedkyní ZO OSŽ SŽDC Ostrava, která bude zároveň garantem. 

Plán akcí senioři 2019

 

Kontakty

Předsedkyně ZO OSŽ SŽDC Ostrava : Lýdie Vatterová  - 972 766 108, mobil 734 168 043 vatterova@szdc.cz

Vedoucí klubu seniorů: Zbyněk Krůl - mobil: 602 516 564